Dark Stormcast Eternals painted so far / Mroczni Stormcast Eternals, których już ukończyłem

I present you Stormcast Eternals Family photos of the units which I have painted so far. On the photos you may find following units & heroes:

  • 2 Liberators Units , 1 Retributors Unit, 7 Gryphs
  • Lord Celestant on Dracoth, Lord Relictor, Lord Castellant, Knight Questor and Neave Blacktalon.

Dziś chciałbym pokazać rodzinne zdjęcia moich Stomrcastów, których już pomalowałem. Szału nie ma, ale kilka jednstek już ma kolor.

  • Oddziały: Liberatorzy z Mieczami i drugi oddział z Toporami, Retributorzy, Wataha Gryfów
  • Bohaterowi: Mój Generał Lord Celestant on Dracoth, Lord Relictor, Lord Castellant, Knight Questor oraz Neave Blacktalon.

I hope, you like it 🙂 I kindly ask for your opinion and starts to paint Vanguards.

Ciekaw jestem Twojej opinii, a tymczasem zabieram się za Vanguardów.

Leave a Reply

mw-dustbrothers-pl