First Dark Liberators / Pierwsi Mroczni Liberatorzy

My first Stormcast Eternals Unit is ready. It’s Five Dark Liberators.

Unit based on models from starters and one two-hands hammer Liberator. As usually it’s rather „Table-Top” standard. Nothing special but I like them.

Next Liberators will come armed with swords.

Pierwszy oddział Stormcast’ów jest gotowy do działania. Mroczni Liberatorzy stanowią podstawę mojej przyszłej armii.

Oddział składa się z czterech modeli z zestawu startowego i jednego, z dwu-ręcznym młotem, który jest z zestawu 5 Liberatorów do montażu. Raczej „Table-Top” standard, ale mi odpowiada szczerze mówiąc.

Kolejny oddział Liberatorów będzie uzbrojony w miecze.

Leave a Reply

mw-dustbrothers-pl