Last reinforcement of Anglo-Danes / Ostatnie wsparcie do Anglo-Duńczyków

Few days ago I have finished my last Anglo-Danes. So it’s time to show these warriors and levies. Photos of these models are enclosed in gallery.
Kilka dni temu skończyłem ostatnich Anglo-Duńczyków. Zatem czas przedstawić tych kilku wojów i wieśniaków. Zapraszam do obejrzenia ich na zdjęciach poniżej.
So now I have all what I need to set up 6 points war-band. It’s time to play and have a fun playing Anglo-Danes War-band during times of Dark-Age.
Zatem ma już cały zestaw, który pozwoli mi ułożyć 6 punktową bandę. Teraz przyszedł czas na trochę zabawy i krwawych potyczek w klimacie mrocznych czasów Wikingów.

Leave a Reply

mw-dustbrothers-pl