Liberators with Swords / Liberatorzy z Mieczami

I show second painted unit today, Liberators with Two Swords. These are second Liberators in my Stormcast Eternals army.

Some say that Liberators with swords are useless but I like idea of men who don’t afraid to charge with swords and without and shields.

Jeszcze jedna jednostka dzisiaj. Liberatorzy z dwoma mieczami. To już druga jednostka Liberatorów w mojej armii Stormcast Eternal.

Niektórzy mówili mi, że nie są dobrzy jak Ci z tarczami. Ale mi się bardzo podoba taki klimat szturmujących kolesi, którzy nie chronią się za tarczami.

Just a few photos of my Liberators/ Parę fotek Liberatorów

Leave a Reply

mw-dustbrothers-pl