Lord Celestant Dracoth and his victim / Smoczek Lorda Szefa z Bloodreaver’em

?

The 36th Miniatures Blogs Carnival is led by Gonzo from Black Grom Studio blog.  He proposed  „Wounds and injuries, provided by miniatures hobby”  as the topic of this edition.

But before I will present my commitment, here you may find everything about past editions of this initiative.

36 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego prowadzi Gonzo z bloga Black Grom Studio.Zaproponował bardzo ciekawy temat „Rany i obrażenia, których dostarczyło nam figurkowe hobby”.  

Nim do projektu, to pod tym adresem znajdziecie wszystkie kampanie serii FKB.

This time it’s just excuse to show you my new project. There will be lot’s of blood and injuries. Model will show Lord Celestant who uses Dracoth to smash one of Bloodreavers. Rest of lacerate chaos warrior is underfoot of Dracoth.

I hope you like the concept. Project will be finalized next month.

Tym razem to taki mały pretekst, aby pokazać początki nowego projektu. Będzie dużo krwi i ran. Pracuję nad modelem Lord’a Celestant’a z Dracoth’em, który roszarpuje biednego Bloodreavers’a. Jego poszarpane ciało będzie leżało pod nogami Dracoth’a.

Mam nadzieję, że koncept się podoba. Projekt mam zamiar zakończyć we wrześniu. I jeszcze, oby się wpisywał wpis w koncepcję tego FKB.

Leave a Reply

mw-dustbrothers-pl