SAGA Anglo-Danes Warband / Moi Anglo-Duńczycy do SAGA

In the name of Knut the Great / W imię Kunt’a

Today I’d like to present my first Saga Dark Age Skirmish band gallery. It’s exactly 5,5 points of SAGA Anglo-Danes. My miniature army consist of two Ceorls units (8 warriors each), three Danes Huscarls units, Unknown Warlord „Alwin” 🙂 and his Standard Bearer.

Dziś prezentuje galerię mojej pierwszej bandy do Saga Dark Age Skirmish. To jest dokładnie 5,5 punktu Anglo-Duńczyków. Dwie drużyny wojowników oraz trzy Huscarl’ów. Do tego jeszcze nieznany nikomu Szef Bandy „Alwin” 🙂 i jego .

Units / Jednostki

Warlord and Ceorls with Spears
Wódz oraz woje z włóczniami

Hurscarls with Danes two-hands Axes and units with Spears, Swords, Axes and Shields.
Hurscarl’owie z duńskimi dwuręcznymi toporami oraz drużyny z tarczami, włóczniami, mieczami lub toporami.

 

Warband / Banda

A few photos of the whole band and units.
Kilka ujęć całej bandy oraz poszczególnych drużyn.

Leave a Reply

mw-dustbrothers-pl